ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายขาย

 • คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการขาย และวางแผนในเชิงกลยุทธ์มีประสบการณ์ด้านการขายระดับผู้จัดการอย่างน้อย 5-10 ปี
 • มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษทั้ง ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน เป็นอย่างดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กล้านำเสนอความแตกต่าง ความมุ่งมั่น กระตือรือร้น และมีทัศนะคติที่ดีในการทำงาน
  มีบุคลิกภาพ / มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำและสามารถดูแลบริหารทีมงานได้เป็นอย่างดี

 

 

รายละเอียด

 • บริหารและจัดการ พนักงานฝ่ายขาย ในการนำแผนงานไปปฏิบัติ และรับนโยบายการทำงานของผู้บริหารระดับสูง
  เพื่อไปปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมาย
 • วางแผนกลยุทธ์ทางการขาย ระยะสั้น และระยะยาว โดยวิเคราะห์จากข้อมูลความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ขยายฐานธุรกิจในกลุ่มลูกค้าในประเทศ บริหารทีมงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
 • วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในด้านการขาย

 

 

ติดต่อฝ่ายบุคคล
บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
4/7-9 หมู่ 8 ถนน รัตนาธิเบศร์  ตำบลบางกระสอ  อำเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี  11000

โทร : 02-580-9866 
แฟกซ์ : 02-580-9864, 02-580-9865

 
Previous Next
 
 
Copyright © by Charterway International. All rights reserved.