ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กราฟฟิคดีไซน์

 • คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 25 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะ ไหวพริบปฏิภาณดี ขยัน อดทน ทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถใช้ program ต่างๆ ด้านการออกแบบ ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ ทันสมัย มีระเบียบ วินัย ในการทำงาน
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

รายละเอียด

 • เขียนและออกแบบงานต่างๆ
 • ออกแบบงานกราฟฟิตต่าง ๆ (web, Marketing Communications ,สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ )
 • ออกแบบชิ้นงานต่างๆ ตามที่ทีม Business Development ต้องการ
 • ดูแลและปฎิบัติตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

 

 

ติดต่อฝ่ายบุคคล
บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
4/7-9 หมู่ 8 ถนน รัตนาธิเบศร์  ตำบลบางกระสอ  อำเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี  11000

โทร : 02-580-9866 
แฟกซ์ : 02-580-9864, 02-580-9865

 
Previous Next
 
 
Copyright © by Charterway International. All rights reserved.