ตำแหน่ง : ผู้จัดการ ประจำสาขา

  • คุณสมบัติผู้สมัคร
  • รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น อายุ 23 - 35 ปี (บุคลิกดี)
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานสาขาและงานขาย อย่างน้อย 3 ปีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
  • ปฏิบัติงานประจำตามสถานที่แต่ละสาขา

 

รายละเอียด

  • บริหารจัดการหน้าร้านสาขาตามนโยบายบริษัท
  • ดูแลควบคุมสต็อกของสาขา
  • ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
  • ดูแลลูกค้าและยอดขายของบริษัทฯ

 

 

ติดต่อฝ่ายบุคคล
บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
4/7-9 หมู่ 8 ถนน รัตนาธิเบศร์  ตำบลบางกระสอ  อำเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี  11000

โทร : 02-580-9866 
แฟกซ์ : 02-580-9864, 02-580-9865

 
Previous Next
 
 
Copyright © by Charterway International. All rights reserved.