ตำแหน่ง : ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์

 • คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 30 - 43 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีบุคคลิกดี มีทักษะในการเจรจาสื่อสาร
 • มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความกระตือรือร้น และมีความคิดสร้างสรรค์
 • มีรถยนต์ส่วนตัวสามารถเดินทางออกต่างจังหวัดและต่างประเทศได้
 • มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

รายละเอียด

 • ออกตลาดเพื่อสำรวจสินค้า และเปรียบเทียบราคากับคู่แข่งทางธุรกิจ
 • คิดค้น / พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ให้ตรงตามความต้องการของตลาด
 • ออกพบลูกค้าเพื่อให้บริการทางด้านข้อมูล หลังการขาย

 

 

 

ติดต่อฝ่ายบุคคล
บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
4/7-9 หมู่ 8 ถนน รัตนาธิเบศร์  ตำบลบางกระสอ  อำเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี  11000

โทร : 02-580-9866 
แฟกซ์ : 02-580-9864, 02-580-9865

 
Previous Next
 
 
Copyright © by Charterway International. All rights reserved.