ตำแหน่ง : Area Manager

 • คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30-45 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การบริหารงานสาขาตั้งแต่ 10 สาขาขึ้นไป ทั่วประเทศ เป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีรถยนต์ส่วนตัวสามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านค้าปลีกกลุ่มวัสดุก่อสร้างจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

รายละเอียด

 • ดูแลบริหารงานขายของสาขาให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
 • กำหนดเป้าหมายและสร้างกลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขาย
 • ควบคุมและปรับปรุงการบริการให้เป็นไปตามมาตราฐานทุกสาขา
 • แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างทันท่วงที
 • มีความรู้ในด้านสินค้าของคู่แข่งในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ในเรื่องของผลิตภัณฑ์และราคาต่างๆเป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารให้ผู้จัดการสาขาทั้งหมดปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท

 

 

 

ติดต่อฝ่ายบุคคล
บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
4/7-9 หมู่ 8 ถนน รัตนาธิเบศร์  ตำบลบางกระสอ  อำเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี  11000

โทร : 02-580-9866 
แฟกซ์ : 02-580-9864, 02-580-9865

 
Previous Next
 
 
Copyright © by Charterway International. All rights reserved.