ตำแหน่ง : Business Development

 • คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 30 - 45 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ในสาขาเกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการสื่อสาร อธิบายและการเจรจาต่อรองที่ดี
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบกับธุรกิจ
 • มีความคิดเชิงกลยุทธ์ และความคิดสร้างสรรค์
 • มีทัศนคติเชิงบวก สามารถบริหารงานและตัดสินใจภายใต้ความกดดันได้
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

 

รายละเอียด

 • วิเคราะห์ผลการดำเนินการ และกำหนดเป้าหมายความเป็นไปได้ในการเติบโตของธุรกิจได้
 • สรรหาพื้นที่ในการเปิดสาขาใหม่ และประมาณการค่าใช้จ่าย ควบคุมตรวจสอบ วัสดุ อุปกรณ์ การสั่งซื้อให้สอดคล้อง
  กับงบประมาณ
 • วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ งานก่อสร้าง ต่อเติมอาคารสถานที่ของสาขาได้
 • ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมา การตกลงเงื่อนไข และจัดทำสัญญาต่างๆใน ต่อเติม ก่อสร้าง อาคารสถานที่
 • รายงานข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

 

 

 

ติดต่อฝ่ายบุคคล
บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
4/7-9 หมู่ 8 ถนน รัตนาธิเบศร์  ตำบลบางกระสอ  อำเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี  11000

โทร : 02-580-9866 
แฟกซ์ : 02-580-9864, 02-580-9865

 
Previous Next
 
 
Copyright © by Charterway International. All rights reserved.