ตำแหน่ง : ผู้บริหารฝ่ายการตลาด

 • คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด ดูแลสื่อประชาสัมพันธ์ งานสร้างแบรน์ได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กล้านำเสนอความแตกต่าง ความมุ่งมั่น กระตือรือร้น และมีทัศนะคติที่ดีในการทำงาน
  มีบุคลิกภาพ / มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด และต่างประเทศได้

 

รายละเอียด

 • กำหนดกลยุทธ์สื่อสารการตลาดและช่องทางการสื่อสาร เพื่อทำให้แบรนด์ออกไปสู่ตลาด
 • กำหนดงบประมาณ ควบคุม และวัดผลประสิทธิภาพเครื่องมือสื่อสารการตลาด
 • บริหารและจัดการและพนักงานการตลาดในหน่วยงาน ในการนำแผนงานไปปฏิบัติ และรับนโยบายการทำงานของ
  ผู้บริหารระดับสูง เพื่อไปปฏิบัติ และบริหารทีมงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
 • วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดระยะสั้น และระยะยาว โดยวิเคราะห์จากข้อมูลความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ขยายฐานธุรกิจในกลุ่มลูกค้าในประเทศ บริหารทีมงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
 • ติดตามงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานผู้บริหารฝ่ายการตลาดทั้งหมด

 

 

 

ติดต่อฝ่ายบุคคล
บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
4/7-9 หมู่ 8 ถนน รัตนาธิเบศร์  ตำบลบางกระสอ  อำเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี  11000

โทร : 02-580-9866 
แฟกซ์ : 02-580-9864, 02-580-9865

 
Previous Next
 
 
Copyright © by Charterway International. All rights reserved.