ตำแหน่ง : พนักงานขาย

 • คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 23 - 35 ปีี
 • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา หากจบวิศวกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • มีบุคคลิกภาพที่ดี/ มีทักษะการสื่อสารและเจรจาต่อรอง
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีรถยนต์ส่วนตัว
 • มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • สำหรับตำแหน่งงานที่ออกต่างจังหวัด ต้องสามารถออกต่างจังหวัด ปฏิบัติงานเป็นทริป 15วัน/เดือน

 

รายละเอียด

 • นำเสนอสินค้าและขายสินค้าให้กับลูกค้าในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ
 • รับผิดชอบและผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้
 • ดูแลและให้บริการแก่ตัวแทนจำหน่าย รวบรวมข้อมูลในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับการขาย
 • ส่งเสริมและให้ความร่วมมือกับฝ่ายการตลาดในการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับลูกค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 • จัดทำรายงานการขาย

เซลกรุงเทพ 2 ตำแหน่ง

เซลต่างจังหวัด 2 ตำแหน่ง

 

 

 

ติดต่อฝ่ายบุคคล
บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
4/7-9 หมู่ 8 ถนน รัตนาธิเบศร์  ตำบลบางกระสอ  อำเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี  11000

โทร : 02-580-9866 
แฟกซ์ : 02-580-9864, 02-580-9865

 
Previous Next
 
 
Copyright © by Charterway International. All rights reserved.