ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาด

 • คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • มีบุคคลิกดี มีทักษะในการเจรจาสื่อสาร
 • มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความกระตือรือร้น และมีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้

 

รายละเอียด

 • ประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านช่องทางสื่ออิเลคทรอนิกส์
 • ออกบูท เพื่อแนะนำสินค้าให้เป็นที่รู้จัก
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

ติดต่อฝ่ายบุคคล
บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
4/7-9 หมู่ 8 ถนน รัตนาธิเบศร์  ตำบลบางกระสอ  อำเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี  11000

โทร : 02-580-9866 
แฟกซ์ : 02-580-9864, 02-580-9865

 
Previous Next
 
 
Copyright © by Charterway International. All rights reserved.